زمینی بین دو برادر به ارث تقسیم شده ولی در وسط این زمین، درختی است که مربوط به یکی از این دو است. حال آن برادر دیگر می گوید باید درخت را از زمین برداری. آیا حق دارد اجبار کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر درخت در ملک دیگری واقع شده است صاحب ملک حق برداشتن آن و تحویل درخت به صاحب آن را دارد و می تواند آن را نگه دارد و اجاره از صاحب درخت بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن