زنى فوت كرده مهريه و جهيزيه ماترك اوست ورثه او عبارتند از شوهر، پدر، مادر و يك دختر چگونه ماترك را تقسيم كنند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: يك چهارم اموال متعلّق به شوهر است و بقيّه اموال را پنج قسم مى‏كنيد و پدر يك قسم، مادر يك قسم و سه قسم را دختر مى‏برد مگر مادر حاجب داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن