زنى كه شوهر مى‏كند و وطن شوهر غير از وطن اوست آيا زن مى‏تواند از وطن اصلى خود اعراض نكند و آن را به عنوان وطن خود نگهدارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: زن مى‏تواند از وطن اصلى خود اعراض نكند به شرط آنكه عملاً هم اعراض حاصل نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن