زن اگر بخواهد نماز آیات بخواند باید بلند بخواند یا آهسته؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که نامحرم نباشد می تواند بلند هم بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن