زن شوهردار با مردي زنا نموده است. از آنجاییکه جاهل به حكم بوده، بعد از اطلاع ترک معصیت کرده و توبه نموده. الان از شوهر اوّلي طلاق گرفته و عدّه را هم مراعات كرده، ایشان می تواند به عقد فرد زاني درآید؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر زن شوهر دار با مردی زنا کند به آن مرد حرام ابدی خواهد شد حتی اگر جاهل به حکم و مسئله هم باشد لذا نمیتواند با آن مرد اصلا ازدواج کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن