زن شوهر داری پس از برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی، با همدستی آن مرد اجنبی، شوهر خود را به قتل می رساند و از طرف محکمه، زن به اتّهام معاونت در قتل عمد شوهرش به ۱۲ سال حبس و مرد اجنبی نیز به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده است. حال اگر اولیای دم مقتول بخواهند بجای قصاص قاتل از قاتل دیه بگیرند آیا همسر مقتول که خود در وقوع قتل شوهرش بعنوان معاون نقش داشته، از دیه ارث می برد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: اگر معاونت این زن به گونه ای بوده که قتل به زن نیز نسبت داده شود و نقش واقعی در قتل داشته باشد از دیه شوهر ارث نمی برد امّا اگر معاونت او در حدّ مهیّا کردن مقدّمات باشد و نقشی در خود قتل نداشته باشد از ارث محروم نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن