سلام آیا می‌توان از طرف کسی نذر کرد؟ و اگر کسی از جانب ما نذر کرده باید انجام دهیم؟ اگر انجام ندهیم گناهی انجام داده ایم؟ ممنونم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

نذر کردن از طرف دیگری که موجب شود دیگری مکلف به انجام نذر شود صحیح نیست و به جا آوردن آن نذر توسط دیگری واجب نیست گرچه اخلاقاً خوب است انجام گیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن