سلام برخی از همکاران ما که در ادارات دولتی هستیم ، در ساعات اداری با وجود ارجاع کار از سوی مافوق ، کار نمیکنند یا با گوشی همراه یا در سایت بورس مشغول هستند یا مفصل با همکاران دیگر مشغول به صحبتهای شخصی هستند در این خصوص ، با وجود تذکر هم باز بخشهای زیادی از ساعات کاری خود را به بطالت میگذرانند و وظایفی که در چند دقیقه یا ساعت بایستی انجام شود به چندین روز یا هفته میرسد ولی حقوق و مزایا و اضافه کار را کامل میگیرند حال سئوال این است با یقین به این موضوع و یقین به غصبی بودن بخشی از حقوق و مخلوط به حلال و حرام بودن آن ، چنانچه ایشان انسان را به غذا یا هرگونه خوراکی دعوت کنند ، تکلیف چیست؟ راه حل شرعی آن چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون اموال ایشان آمیخته به حلال نیز می باشد لذا غذا خوردن در منزل ایشان و یا از مال ایشان مانعی ندارد گر چه مستحب است خمس غذایی را که میخورید بپردازید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن