سلام در موردی که نکاح موقت به مدت سی سال منعقد شده باشه و مهریه به میزان ۱۱۴ سکه تعیین شده باشه و زوجین دو سال با یکدیگر زندگی کرده باشند در صورت فوت زوج چه میزان مهریه به زوجه تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر نزدیکی با زوجه صورت گرفته باشد زوجه مستحق تمام مهریه می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن