سلام ۱_اگر انسان پس از ملاعبه و مجامعت با همسر برای خارج کردن منی از دست خود استفاده کند و منی را به بدن همسر بپاشد اشکال دارد؟ ۲-هنگام ملاعبه با همسر آیا میتوان اجسام خارجی هم در مهبل او وارد کرد؟ ۳-خوردن پیش آب همسر هنگام ملاعبه چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر عمل ارضای جنسی  عملا از طریق ملاعبه و یا نزدیکی با همسر صورت گیرد ولی در انتها مرد منی را با دست خود خارج کند اشکال ندارد لکن اگر عملا انزال منی با دست و بدون ملاعبه و ارضای جنسی با همسر صورت گیرد و ملاعبه با همسر نقش اساسی در ارضای مرد نداشته باشد حکم خود ارضایی را دارد و حرام است.

۲_ اگر شی خارجی موجب ارضای جنسی همسر نشود و اضرار به بدن او وارد نکند اشکال ندارد.

۳_ شرعا حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن