سلام ، می خواهم یک سؤال بپرسم ، وحدت الوجود چیست و آیا این نظریه باطل است …؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتای شما:

وحدت وجود یک اصطلاح فلسفی است که به دو معنا میتواند تعبیر شود یک معنا آن است که گفته شود تمام موجودات و مخلوقات عالم خلقت تجلی قدرت و خالقیت الهی است و اشیاء این عالم در عین وجود حقیقی خود تماما وابسته و متکی به وجود واجب الوجود هستند که الله می باشد و هیچ حقیقتی مستقل از  خلقت الهی ندازند و تجلی وجود خداوند هستند که این معنا میتواند صحیح باشد و معنای دیگر آن است که تمام موجودات عالم خلقت در حقیقت وجود الهی هستند و هر آنچه در عالم است وجود خدا است و هیچ وچودی غیر از وچود خداوند حقیقت ندارد که این معنا باطل است و قائلین به آن در گمراهی هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن