سلام آیا استفاده از کسانی که جن تسخیر کرده اند برای باطل کردن جادو اشکال دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر مستلزم فعل حرام دیگر نباشد و ناچار باشید اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن