سلام ارتداد پدر و مادر و برادر من برایم کاملا ثابت شده است. از شما راه کاری می خواهم که نجاست سرایت کننده از آنها برای نماز هایم مشکل ایجاد نکند و ضمنا به من توضیح دهید چطور در این خانه غذا بخورم چون مادرم غذاها را درست می کند و برای من مشخص است که در حال درست کردن اکثر غذاها رطوبت دست ایشان به غذاها می رسد. ضمنا قادر نیستم از خانواده جدا شوم و اگر غذاهای مادرم را نخورم مادرم ناراحت و حتی آزار و اذیت می شود. ضمنا توضیح دادن این موضوع (نجس بودن کافر) به خانواده اصلا به صلاح نیست و موجب مشکلات شدید خانوادگی می شود. (کد مؤسسه: ۱۰۶۹۲۵)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

نیاز نیست که شما دائما خود را تطهیر و پاک کنید بلکه خوب است سجاده پاکی به همراه لباس پاکی را داشته باشید و موقع نماز صرفا آن را بپوشید و بر روی سجاده نماز بخوانید و درباقی اوقات طبق رویه طبیعی عمل نمایید و در موقع غذا هم به مقدار ناچاری از غذای خانه استفاده کنید و اگر پولی در اختیار دارید از پول خود غذا تهیه کنید و خود را سیر کنید و اگر ندارید به همان غذای منزل اکتفا کنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن