سلام با تشکر بسیار از جواب دهی شما .ببخشید برای پرداخت خمس آخرین گزینه را باید بزنم (مبارکین)؟یا حق امام ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باید گزینه مبارکین زده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن