سلام .با توجه به پیام قبلی که فرستادم .تاریخ پرداخت ۲۴ /۹۹/۳می باشد به مبلغ ۲ میلیون ریال .شماره پیگری ۲۸۴۲۲.شماره مرجع ۱۰۰۰۱۹۲۹۶۷۲۵ بنام سید محمد حسن علوی حسینی جهت خمس واریز شده .لطفا راهنمایی بفرمائید صحیح است؟ و مبالغ بعدی خمس را هم به همین شکل واریز کنم؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

شماره کارت مزبور متعلق به برادر آیت الله العظمی علوی گرگانی می باشد که وجوهات شرعی را به دست مرجع تقلید می رسانند و مورد تأیید است و  طی تماس تلفنی با ایشان فرمودند مبلغ دویست هزار تومان در تاریخ ۱۸ خرداد به حساب ایشان واریز شده است و در تاریخ ۲۴ خرداد هنوز پیامکی مبنی بر واریز وجه به حساب ایشان نیامده است لذا اگر یقین دارید که در تاریخ ۲۴ خرداد وجه را ریخته اید بفرمایید تا مجدد بررسی شود و اگر هم تاریخ ۱۸ خرداد بوده است به دست ما رسیده است و شماره کارت مزبور مورد تأیید ما می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن