سلام بزرگوار شما در استقتا۲۱۷۶۰ در پاسخ سوال زیر فرمودید 👇 «سلام وقت بخیر من یک پسر ۱۶ ساله هستم و دو سوال داشتم الف) اگر شوهر از روی لجاجت و بدون دلیل منطقی ، اجازه بیرون رفتن به زن را ندهد، آیا اطاعت از او واجب است؟ ب) آیا اگر شوهر از روی لجاجت و بدون دلیل منطقی ، اجازه بیرون رفتن به زن را ندهد ، آیا شرعا شوهر گناه کرده است؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : به مقدار توان باید اطاعت شود و اگر ایجاد عسر و حرج کند، به مقدار رفع عسر و حرج اطاعت واجب نیست و منع از سر لجاجت و بدون منطق عقلی و شرعی گناه دارد.»» خب بزرگوار شما فرمودید کهمنع از سر لجاجت و بدون منطق عقلی و شرعی گناه دارد خب بزرگوار در اینجا منظور این است که اگر عسر حرج برای زن پیش بیاید منع بدون دلیل منطقی و از روی لجبازی ، گناه دارد یا اینکه نه به طور کلی چه برای خانم عسر و حرج پیش بیاید چه نیاید اگر شوهر ، زن را از خروج از خانه ، بدون دلیل منطقی و یا از روی لجبازی منع کند گناه کرده است؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : منع شوهر نسبت به همسر اگر موجب ظلم شود و بدون دلیل منطقی و شرعی باشد گناه دارد.» بزرگوار بنده سرآخر نفهمیدم ، آخه یک زمانی منع از روی دلایل بدون منطق ، باعث ظلم نمیشه ولی گاهی منع از روی دلایل بدون منطق باعث ظلم میشه الف) خب آیا حتما منع از روی دلایل بدون منطق ، باعث ظلم بشوند که حرام و گناه باشند یا خیر؟ بعد بزرگوار شما فرمودید منع بدون دلیل منطقی و شرعی خب بزرگوار گاهی اوقات شرعا چیزی مجاز هست ولی از لحاظ منطقی مجاز نیست ، مثلا کسی اگر بخواد با وجود همسر دائمی به طوری که شهوتش کاملا با همان یک زن برطرف میشه بره همسر موقت بگیره ، شرعا کار حرامی انجام نداده ولی از لحاظ منطقی کار اشتباهی انجام داده ب) در اونجایی که شما فرمودید منعی که باعث ظلم شود و منع بدون دلیل منطقی و شرعی گناه دارد ، آیا شامل منعی که شرعا مجاز هست ولی از لحاظ منطقی قابل قبول نیست ، نیز می شود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باید مورد آن مشخص گردد و نمیتوان کلی جواب داد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن