سلام بزرگوار شما در پاسخ استفتا شماره ۲۱۸۶۷ فرمودید خداوند تمام استعدادها را به صورت کلی در وجود جنس انسان قرار داده است یعنی هم جنس مرد و هم جنس زن میتوانند به صورت کلی همه کارها را انجام دهند ( گر چه مراد این نیست که همه مردان و همه زنان میتوانند همه کار کنند بلکه به طور کلی کارها توسط جنس مرد و زن قابلیت اجرا دارد ) ولی نظام اجتماع بر اساس حکمتهای الهی بنا شده است و در این حکمتها زنان باید محفوظ بوده و کارهای مربوط به خود را انجام دهند و دخالت هر کدام در امور دیگری ممدوح نیست گرچه شاید حرام هم نباشد لذا اگر مثلا مردان بتوانند خانه داری کنند و یا بچه داری کنند نمیتوان گفت که پس چون مردان این استعداد را دارند باید حتما خانه داری به دست مردان سپرده شود و همچنین زنان اگر بتوانند کار اجتماعی کنند دلیل نمی شود که جتما کار اجتماعی برای آنان پسندیده و ممدوح باشد لذا اینگونه قضاوت که چرا خدا به زنان استعداد داده است نادرست است. خب بزرگوار ، خداوند که کار بیهوده نمی کند ، می کند؟ قطعا خیر اگر قرار نبود فعالیت اجتماعی زنان ممدوح نباشه پس نباید خداوند استعدادشو در زنان می گذاشت و یا اگر قرار نبود بچه داری و خانه داری مردان (در جهت کمک به همسر) ممدوح نباشه ، خداوند نباید استعداد خانه داری و بچه داری رو وجود مردان قرار می داد ، در صورتی که خداوند چنین استعدادی رو در وجود مردان قرار داده (البته کمتر از زنان) و به مردان هم توصیه کرده که در کار خانه به همسر خود کمک کنید بزرگوار از این گذشته ، پس آیات و روایاتی که حضور اجتماعی زنان (بدون تبرج) را تشویق می کنن چی؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هیچ آیه و روایتی در جهت تشویق زنان به حضور در اجتماع و انجام کارهای اجتماعی که مستلزم اختلاط با نامحرم و حضور دائمی در جامعه باشد وجود ندارد و اگر برخی روایات مورد استناد قرار می‌گیرد اشاره به موارد خاص و یا ضرورت خاص دارد و اگر برخی سخنانی می‌گویند بیشتر در جهت توجیه حضور زنان در اجتماع است تا دلالت صحیح آن ادله

همچنین قراردادن استعداد حکمتهای متعددی دارد که از جمله آن می توان به قدرت نمایی الهی در خلقت انسان و قرار دادن این استعداد در جهت تامین نیاز بشریت در مواقع خاص باشد نه به صورت کلی و همیشگی مثلاً اگر خداوند در وجود مردان قابلیت خانه داری یا غذا پختن قرارداده است به این معنا نیست که باید همیشه مردان کارخانه کنند یا اسلام آن را تشویق کنند بلکه در جهت تامین نیاز خانواده ها در مواقع خاص قرار داده شده است ضمن اینکه خلقت یک قابلیت بیان قدرت و عظمت پروردگار است  لذا خدای متعال بعضی شرور و آفت ها را در وجود انسان قرار داده است ولی انسان را از انجام آن نهی کرده است و در این زمینه گفتار زیاد است که در این مختصر نمیگنجد.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن