سلام دادن قبل از امام در دو صورت عمد و سهو چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: سهواً اشکال ندارد ولی عمداً قبل از امام سلام ندهد گر چه نماز باطل نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن