سلام در مورد تولید و مصرف مواد تراریخته چه کنیم ایا جایز هست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در اینگونه مسائل باید به نظر کارشناسان پزشکی و امور تغذیه مراجعه نمو و اگر آنها حکم کنند که مواد تراریخته ضرر قابل توجه دارد استفاده از آنها حتی المقدور جایز نیست و در صورت شک استفاده حرام نیست

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن