سلام علیکم؛ نظر حضرت عالی درباره ازدواج دوقلوهایی که به هم چسبیده‌اند، در صور زیر چیست؟ ۱. هر کدام دارای آلت تناسلی جداگانه و همجنس (هر دو پسر، یا هر دو دختر) باشند. ۲. هر کدام دارای آلت تناسلی جداگانه و غیر همجنس (یکی پسر و یکی دختر) باشند. ۳. هر دو دارای یک آلت تناسلی باشند. (کد مؤسسه: ۱۰۵۹۱۱)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر هر دو دختر باشند ازدواج آنها با یک پسر اشکال ندارد ولی با دو فرد متفاوت جایز نیست

۲_ چون غالبا امکان برنامه زناشویی بدون نظر و تماس دیگری نیست لذا جایز نمی باشد.

۳_ جایز نیست مگر هر دو دختر باشند و ازدواج با یک پسر انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن