سلام علیکم آقایی در سال ۸۲ برای حج بیت الله الحرام ثبت نام کردند و در مهر ماه سال ۸۴ به رحمت ایزدی پیوست و در سال ۹۷ فیش حج به اسم مرحوم صادر شد؛ ۱.اکنون ورثه اعم از پسران و دختران چه وظیفه‌ای نسبت به حج پدر دارند؟ ۲. البته با توجه به اینکه همه آنان حج اولی هستند آیا می‌توانند بروند یا حتما باید نایب بگیرند؟ ۳.تصرفی که آنان قبل از درآمدن فیش حج نسبت به مال‌الارث داشتند چه حکمی دارد؟ آیا نسبت به تصرفات ضامن هستند؟ (لازم به ذکر است فرزندان مرحوم بر روی سنگ قبر اسم حاج را نوشته‌اند که همین امر سبب تمسخر مردم شده است، نظر حضرتعالی را در این باره نیز بفرمایید که آیا باید شرعا پاک شود یا خیر؟)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه پدر در زمان ثبت نام امکانات مالی برای رفتن به حج داشته است و راه باز بوده و ایشان فیش حج خریداری کرده واجب الحج بوده و الان ورثه باید فردی را به عنوان نائب برای حج پدر بگیرند و چون خودشان حج اولی هستند نمی توانند خودشان حج را به نیابت از پدر انجام دهند ولی اگر در زمان ثبت نام امکان رفتن حج وجود نداشته است مگر با ثبت نام و در زمان حیات پدر اسم ایشان در نیامده است بر ورثه واجب نیست که حج را از طرف پدر انجام دهند و ضامن نیستند گر چه خوب است حج را انجام دهند و نائب بگیرند و نوشتن کلمه حاجی بر روی سنگ قبر شایسته نبوده است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن