سلام علیکم اخیراً فردی در فضای مجازی ادعا کرده که با جماعتی از اهل سنت مباهله کرده و چند نفری به نفرین خدا گرفتار شدند. سوال این است که آیا مباهله فقط به نبی مکرم اسلام ص تعلق داشت یا دیگران هم می توانند ؟ چرا ائمه عصمت و طهارت س هیچ کدام با دشمنان تشیع مباهله نکرده و اقدام به احتجاج نمودند؟ چرا فقهای عظام از عصر غیبت تا کنون هیچ کدام اقدام به چنین کاری نکرده تا حقیقت تشیع بر همگان روشن شود؟ آیا درست است که اگر کسی با اهل سنت گفتگو نمود و آنها قانع نشدند ، می تواند دعوت به مباهله نموده و نفرین خدا را برای آنها مسئلت نماید؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

مباهله مختض به پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نیست بلکه هر فرد با ایمان راسخ که صحت اعتقادات خود را مسلم بداند میتواند مباهله کند لکن علمای بزرگوار در طول سده های مختلف اقدام به این کار نکرده اند چرا که آن را امری ضروری نداسنته و مباحثه علمی و مناظرات محترمانه و راههای اخلاقی دیگر را انسب نشخیص داده و هدف علما این نبوده است که با نفرین قوم یا دسته و گروهی را دچار عذاب و گرفتاری سازند و در روز جزا همه به سزای عمل خود خواهند رسید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن