سلام علیکم از آن جایی که یکی از مفطرات روزه دروغ بستن بر پیامبر اسلام است ، آیا کسی که سید نیست و ادعای سیادت نموده است ، روزه اش باطل است یاخیر؟ آیا این ادعای باطل اساساً مصداق دروغ بستن بر پیامبر اسلام هست یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

حکم به بطلان روزه با چنین ادعایی مشکل است گر چه احتیاط آن است که اگر یقین به عدم سیادت دارد و باز هم ادعای سیادت میکند کفاره و قضا نماید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن