سلام علیکم از نظر معظم له ایا بوسیدن دست علما وفقها وپدر ومادر به جهت احترام اشکالی دارد؟ ایا بوسیدن دست افراد مذکور مستحب است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

بوسیدن دست علما و پدر و مادر و بزرگان شرعا امری شایسته و مناسب است و جزو سیره سلف صالح بوده است و در برخی روایات اشاره به آن شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن