سلام علیکم امام جماعتی نماز آیات خود را به نیت ادا به طور فرادی خوانده است و از طرفی خود و درگذشتگانش نماز قضای آیات قطعی به عهده ندارند؛ اکنون تکلیف چنین امام جماعتی نسبت به خواندن نماز قضای آیات به جماعت چیست؟ و آیا قضا خواندن به جماعت استحبابی دارد یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

امامت چنین فردی نسبت به نماز آیاتی که غیر قطعی است صحیح نیست ولی اگر بخواهد مأموم شود و نماز آیات را به جماعت احتیاطا بخواند اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن