سلام علیکم اگر اتصال به امام جماعت به واسطۀ مأمومی از اهل سنّت باشد، آیا جماعت صحیح است؟(البته منظور از میزان فاصله، فاصله نماز جماعت شرایط کرونایی است که از حالت عادی بیشتر است)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

جماعت صحیح نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن