سلام علیکم اگر بایع، ملکی را در ابتدا به شخصی با عقد بیع واگذار کند (بفروشد)، و سپس – متأخراً – همان ملک را به شخص دیگری با عقد بیع بفرشد، و به صورت مکتوب اقرار نماید که ملک را ابتداءً به شخص اول فروخته است. اما در شهادت حضوریِ خویش – که مؤخر از اقرار کتبی است – ادعا کند که ملک را در ابتدا به شخص دوم فروخته است. با این وجود مالکیتِ ملک از آنِ چه کسی می باشد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در اینگونه موارد به زمان دو اقرار و قرائن مطمئنه در آن مراجعه شده و چنانچه زمان اقرار کتبی مقدم بر زمان اقرار دیگر باشد و قرائن متقن بر خلاف آن نباشد بیع طبق اقرار کتبی مقدم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن