سلام علیکم اینکه در استفتاء به شماره ۷۷۸۰ فرمودید؛ احتیاط عملی آن است که صروره نائب نشود و جایز نیست گر چه اگر مسئله را نمیدانسته و حج نیابتی به جا آورده حکم به بطلان حج مشکل است و از منوب عنه قبول می شود. ۱.آیا این احتیاط قابل رجوع به فقیه دیگر است یا خیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

حق رجوع به دیگری را دارید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن