سلام علیکم باتوجه به این سوال که جوابش را به صورت کتبی دریافت کردیم(سال۹۶یک فیش اپارتمان خریدیم.گفته بودند۵ماه دیگرتحویل میدهنداماندادند.ماهم پولی به دستمان رسید وفیش رابدون اینکه این خلف وعده ی شرکت رابه خریداربگوییم فروختیم وشرکت همان موقع به خریدارگفت عیدتحویل میدهیم.این خریدارهم سال بعدفروخته بود وچندماه بعدمشخص شده که کلاهبرداری بوده وبه تعدادبیشتری فروخته شده والان صاحب شرکت زندانی ست وما به خریدارخودمان گفتیم که اسمی ازطرفی که فیش رابه اوفروخته بدهدوایشان میگویدیادم نیست.حال وظیفه ی ماچیست.مااز کلاهبرداری خبرنداشتیم ولی خلف وعده ی قبلی شرکت راهم به خریدارخودمان نگفتیم چون فکرنمیکردیم که اینگونه میشود.). میخواستم عرض کنم که باوجوداینکه ما زمان فروش فیش به خریدارخودمان،به شرکت کمی شک کرده بودیم وفروختیم،حال بااین فرض وظیفه نداریم که دنبال مالباخته بگردیم واورا به هرصورتی که باشد پیداکنیم؟البته برای اینکار باید سراغ کسی که خودمان به اوفروختیم برویم واو بتواند نشانی ازطرف پیداکند.ایشان هم میگویند زمانی که مالباخته زنگ زده دنبال مدارک برای شکایت ازشرکت بوده ونمیخواسته از فروشنده ی فیش شکایت کند والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اکر بدانید که او قصد شکایت از شرکت را دارد و نمیخواهد از شما خسارت یگیرد و یا پول خود را از شما پس بگیرد پیدا کردن او واجب نیست و الا باید خود را به او نشان داده تا اگر خواست بتواند معامله را فسخ کند و شما هم حق دارید پول خود را از کسی که به شما فروخته پس بگیرید سوال باذکراین نکته که مااسم وفامیل مالباخته رانمیدانیم وباید سراغ کسی که ازماخریده برویم وایشان هم میگویداسم وفامیلش یادم نیست ومثلاباید ازاو بخواهیم در چک های سال۹۷خودجستجوکندونشانی پیداکند،امامیدانیم که مالباخته درسال۹۸برای جمع کردن مدارک سراغ خریدارماامده وان زمان میتوانسته ازایشان شکایت کنه ونکرده،بازهم باید درجست وجوی ایشان باشیم؟ببخشیدکه طولانی شد ولی ذهن بنده بسیاردرگیراست وقتی به دادسراهم رفتیم گفتند اینجامشخص نیست که مالباختگان ازچه کسی خریدند؟ حال وظیفه ی ماچیست؟ والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض مذکور وظیفه ای ندارید و گناهی متوجه شما نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن