سلام علیکم با تو جه به تغییر ابزار و ادوات جنگی و بطور کلی تغییر شیوه های جنگ و دفاع، نظر به این مطلب که برای معرکه ی قتال احکام خاصی در شرع مقدس وارد شده است، محدوده ی معرکه ی قتال در جنگهای جدید و اینده کجاست؟ مرجع تعیین و تشخیص ان چه شخص یا گروهی است؟ بنا بر فرض اینکه عرف مرجع باشد ایا عرف عام ملاک است یا عرف خاص نظامی؟ با تشکر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

احکام جهاد دارای حنبه های متعددی است که نمیتوان حکم کلی برای همه ابعاد ان بیان کرد لذا در برخی موارد مرجع عرف است و در برخی موارد کارشناسان متخصص مرجع هستند و باید موارد آن جزء جزء بررسی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن