سلام علیکم بعضی از فقهاء خون بعد از عمل جرّاحی سزارین را دم جروح می دانند به نظر حضرت عالی خون مزبور نفاس است و موجب غسل می گردد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در صورت شک در خروج خون از رحم مصداق خون جروح خواهد بود و غسل واجب نیست گرچه احتیاط در این زمینه شایسته است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن