سلام علیکم حکم بردن فرزند یا شخص دیگر به مراسمی که دعوت نشده اند به همراه خود(با توجه به نهی در روایات) چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

نهی شده است و انجام نگیرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن