سلام علیکم حکم شرعیه کسانی که به درد ویروس کرونا می میرند و حتی بستگان انان حاضر به غسل و تیمم انان نیستند چیست بیان فرمادید؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

جواب: چنانچه بتوان با دستکش و یا ریختن آب بر روی بدن اموات با نیت غسل بدون دست زدن آنها را غسل داد باید انجام گیرد و اگر این مقدار ممکن نیست و بایستی آنها را بپوشانند غسل را بر روی کاور و یا پارچه انجام دهند و اگر همین مقدار هم ممکن نیست و تیمم هم ممکن است آنگاه غسل ساقط است و این موضوع را باید کارشناسان بهداشتی احراز کنند و عدم رضایت بستگان درجه اول تاثیری در حکم وجوب غسل و کفن و دفن آنها ندارد و به مقدار امکان عرفی و شرعی باید انجام گیرد مگر شرعاً معذور باشند

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن