سلام علیکم خانمی برای رفع مشکلاتش از راه های مختلف حدود دو سال است که توسل و نذر و نیاز نموده اما دعایش مستجاب نشده است و اکنون به شدت ناامید شده است و می گوید خدا جوابم را نداد و مانده ام در حکمت خدا که کافر هم نیستم و اینگونه بی جوابم گذاشته است. اکنون در شرایط بسیار سخت روحی و عقیدتی و ناامیدی است که حتی می گوید الان در این نامیدی زیاد فکر خودکشی به ذهنم می آید. لذا از حضرتعالی درخواست راهنمایی و نجات وی از این سرگردانی را دارم.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون ما همیشه انتظار داریم که همان چیزی را که میخواهیم مجقق شود لذا اگر حاجتی برآورده نشود ناامید می شویم در حالی که دعا نوعی تقرب و اظهار عجز در مقابل خداوند است و هرگز رد نمی شود لکن گاهی آن حاجت برآورده می شود و گاهی خداوند بلایی را از فرد دعاکننده دفع میکند و گاهی هم ثواب او در قیامت خواهد بود و ناامیدی بزرگترین گناه است و اگر انسان در مقابل خدا خود را عبد بداند هرگز ناامید نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن