سلام علیکم زمینی فروخته شده است و حتی پس از فروش چند معامله دیگر روی آن انجام شده است. اکنون سند معامله اول از نظر تشریفات عقد و محضر دارای اشکال شده است. آیا از نظر شرعی معامله ای که در محضر ثبت نشود یا به صورت درست ثبت نشود و به اصطلاح از نظر تشریفات عقد به مشکل برخورد کند، فاسد خواهد بود و آثار نقل و انتقال آن باطل می گردد یا خیر؟ به عبارت روشن تر: ايا اساسا اثبات فساد در تشريفات ثبت بيع ملازمه با فساد خود بيع دارد ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر از لحاظ شرعی معامله صحیح انجام بگیرد و ارکان شرعی عقد از رد و بدل کردن تمام یا بخشی از پول و کالا و شرایط دو طرف عقد به صورت شرعی باشد عقد محقق شده است حتی اگر تشریفات قانونی آن ناقص باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن