سلام علیکم زن در هنگام وضع حمل چه تکلیفی دارد؟ و زنان پرستار که به زنهای دیگر در هنگام وضع حمل کمک می‏کنند، نسبت به کشف عورت و نگاه‌کردن به آن چه تکلیفی دارند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

زنان پرستار و دکتر حق ندارد بدون ضرورت شرعی نگاه به عورت زن حامله کند و زن حامله نیز باید حتی المقدور به نزد پزشک زن برود و اگر مجبور به مراجعه به پزشک مرد باشد باید جاهایی از بدن که ضرورت به برهنه بودن آن نیست بپوشاند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن