سلام علیکم شخص الف در یک شرکت سهامی خاص مشغول به کار میشود و بعد از مدتی مغرور واقع شده و به هئیت مدیره نیز راه پیدا میکند ولی پس از مدتی از هئیت مدیره خارج میشود . شرکت به افراد زیادی بدهکار میشود. مدیر عامل و شخص الف و دیگر کارمندان شرکت در مورد این موضوع که هیچکس به جز مدیر عامل حق دخالت در امور مالی شرکت را نداشته،تفاهم دارند. مدیر عامل و شخص الف هر دو قبول دارند که شخص الف مقدار معینی پول از شرکت به عنوان تنخواه جهت امور اجرایی شرکت و حقوق و مزایا از مدیر عامل اخذ کرده و لازم به ذکر است که شخص الف مقدار قابل توجهی پول در این شرکت سرمایه گداری کرده و خودش نیز زیان دیده است سوال: با توجه به آیات شریفه لا تزر و ازرة وزر اخري و كل نفس بما كسبت رهينة و تضامنی نبودن شرکت آیا شخص الف ضامن کل طلب طلبکاران است ؟ اگر ضامن کل طلب طلبکاران نیست ، به چه میزان مسئول است ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر فرد الف پولهایی راکه بابت تنخواه گرفته است به طور صحیح و معقول هزینه کرده است و سایر دستورات و هزینه ها هم بر اساس دستور مدیر عامل بوده است ضامن طلبکاران نیست و در غیر این صورت باید بررسی دقیق شود و به هر مقدار که تلف مال کرده و یا خلاف دستور مدیر عامل و بر خلاف رویه قانونی شرکت هزینه شده است ضامن می باشد.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن