سلام علیکم ضمن تقدیم احترام مستدعی ست در خصوص مساله ذیل الذکر نظر فقهی خود را بیان بفرمایید سوال : چنانچه در وقوع اصل نکاح منقطع بین زوجین اختلافی نباشد لکن درخصوص جزئیات و شرایط آن اختلاف حاصل شود بدین نحو که زوج مدعی زمان و مهریه کمتر و زوجه مدعی زمان (۹۹ساله) و مهریه بیشتر باشد و جز وجود چند اماره که برخی حکایت از صحت قول زوج داشته و برخی موجب تقریب ذهن به صحت قول زوجه است و این امارات نیز مشمول قاعده اذا تعارضا تساقطا بوده ، دلیلی پیرامون موضوع وجود ندارد و زوجه بعد از مدت مورد ادعای زوج چندین خواستگار داشته و با آنها به قصد ازدواج مذاکره نموده است . قول کدامیک مقدم بوده و مناط اعتبار است ؟ حسن توجه آن مرجع عالیقدر موجب مزید امتنان خواهد بود

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در مورد مهریه چون مرد انکار مبلغ مازاد میکند و زن مدعی مبلغ مازاد است لذا اگر زن بینه و مدرک شرعی بر قول خود نداشته باشد قول مرد با قسم مقدم است و اما در مورد مدت عقد چنانچه زن مدت زیاد را اقرار داشته باشد طبق اقرار خود عمل میکند و حق ندارد ازدواج مجدد کند مگر مرد باقیمانده مدت را به او ببخشد ولی مرد میتواند بر اساس قول عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن