سلام علیکم مادربزرگ بنده فوت کرده است ایشان در زمان حیات اصلا از تعداد روزه های قضایشان حرفی نزدند و فقط می‌گفتند که از خانه ای که دارم ۲ دانگ بدهید برای نماز و روزه قضا حالا ما نمی‌دانیم چند سال نماز و روزه برایشان انجام دهیم ممنون

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه دو دانگ خانه ایشان به مقدار ثلث اموال ایشان است و بیشتر نیست باید تمام آن دو دانگ را بابت نماز و روزه قضا بدهید حتی اگر از تمام عمر ایشان بیشتر باشد و قیمت نماز و روزه را باید از دفتر یکی از مراجع تقلید بپرسید و الا اگر بیش از ثلث اموال ایشان است به مقدار ثلث اموال باید نماز و روزه را بدهید و در باقی اموال اگر ورثه راضی هستند بابت نماز و روزه بدهید و الا به ورثه می رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن