سلام علیکم مقام عالی مرجعیت جز خود چه کسی را اعلام میدانند؟!

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

معظم له فردی را به صورت خاص معرفی نمی‌کنند و مکلف با تحقیق می‌تواند مجتهد جامع الشرایط تقلید را انتخاب نمایند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن