سلام علیکم نزدیکی با زنی که با قرص از حیض جلوگیری می کند چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر بواسطه استفاده از قرص حیض نشود نزدیکی با او اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن