سلام علیکم نسبت به یک شاهد؛ اقرار و شهادتِ کتبیِ مقدّم، تقدّم دارد یا اقرار و شهادتِ شفاهیِ مؤخّر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اقرار مقدم صحیح است مگر قرائن مطمئنه دال بر صحت اقرار مؤخر وجود داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن