سلام علیکم نظر شما در مورد اهدا عضو پس از مرگ چیست ؟ (لطفا کامل توضیح فرمائید)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

به نظر ما انسان مالک بدن خود نمی باشد لذا حق ندارد وصیت به اهدای عضو کند  روایاتی وجود دارد که بریدن و یا دست زدن شدید به بدن میت موجب آزار او می شود لذا اصل اولیه بر نهی از این کار است مگر در مواردی که نجات جان یک انسان بالفعل به اهدای یک عضو منوط باشد و راه دیگری برای نجات او نباشد و کافری هم نباشد تا از بدن او اهدا شود که در این فرض اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن