سلام علیکم ۱.اگر در جایی از نماز انسان نیت و قصد کرد نماز را بشکند اما ادامه داد آیا نمازش صحیح است؟ ۲.حکم این کار در هنگام نماز جماعت خواندن چگونه است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر قصد جدی بر برهم زدن نماز کند احتیاطا نماز را تمام کرده و سپس مجدد بخواند و اگر در نماز جماعت نیت فرادی کند اشکال ندارد ولی نیت باطل کردن نماز جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن