سلام علیکم. اول اینکه اگر کسی خانه ای بخرد که نتواند جهت قبله را از همسایه ها بپرسد و صاحب قبلی هم نداند و از جهت تابش خورشید یک سمت برای قبله و از جهت دستشویی جهت مخالف تشخیص دهد ، تکلیفش چیست؟ طبعا یک عمر در دو جهت نماز خواندن به احتیاط ، مشکل است . دوم آنکه اگر محال علیه در اثر حواله مجعول به محتال پولی بدهد ، خودش رجوع میکند یا محیل ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ باید در حد امکان قبله را پیدا کند و اگر امکان علم به قبله نیست و احتیاط کردن یا نماز خواندن در مکان دیگری که علم به قبله دارد ممکن نیست باید به ظن خود نسبت به قبله عمل نماید

۲_ فرد محال علیه می‌تواند رجوع کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن