سلام علیکم. بسیار پیش می آید که بنده حمام میکنم اما غسل واجب را فراموش میکنم . بعد حمام از طرفی حمام دوباره اسراف است و از طرفی نسیان مرفوع است و از طرفی اگر دوباره به حمام برگردم از طرف خانواده مورد سرزنش قرار خواهم گرفت . آیا موارد سه گانه فوق مجوز تیمم هست؟ دوم اینکه آیا به رهن گذاشتن مال عاریه جایز است ؟ باتوجه باینکه در عاریه ما ماذون در منفعت هستیم اما رهن باید عین باشد ؟ متشکرم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

موارد فوق مجوز تیمم نیست و باید غسل شود حتی اگر در دستشویی و با آب مختصر باشد.

رهن مال عاریه بدون اجازه مالک جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن