سلام علیکم. ضمن عرض سپاس صمیمانه. سوالی شرعی جدید حقیر پیرو پاسخ قبلی ای که به استفتا حقیر داشتین به این شرح می باشد: با توجه به اینکه مرجع تقلیدم ترجیح اورعیت در کنار تساوی در أعلمیت را مطلقاً جواز عدول نمی داند…با توجه به اینکه مرجع عالی قدر حضرت آیة الله العظمی علوی گرگانی مدظله العالی اورع تر از مرجع تقلیدم هستند در کنار تساوی در أعلمیت…آیا می توانم در این قضیه عمل به فتوای معظم له مبنی بر قبول داشتن ترجیح اورعیت در کنار تساوی اعلمیت کرده و عدول نمایم به ایشان بعنوان اینکه اورع تر هستند نسبت به مرجع تقلید حقیر؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه اورعیت از نظر شما موجب ترجیح یک مرجع بر مرجع دیگر که مساوی است می باشد عدول از مرجع فعلی به مرجع اورع اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن