سلام علیکم. معنای شرعی “امکان احتیاط کردن” چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

مراد آن است که اگر فردی بتواند در مقام عمل به دستور شرعی احتیاط کند و بین تمام اقوال به گونه ای انجام دهد که مخالفت با نظر هیچ مرجعی نکرده باشد میتواند به آن صورت عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن