سلام علیکم و رحمة الله و برکاته محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی سال گذشته مبلغی را از دوستم برای کاراقتصادی (خرید ارز) باقصد انتفاع مشترک دریافت کردم و به شخص ثالث دادم متاسفانه شخص ثالث خلف وعده کرده و نه تنها سودی نداده اکنون ازدادن اصل پول نیز به هردلیلی امتناع میکند،و بنده نسبت به احیای آن پول از ابتدای جریان اقدامات لازم را انجام داده و کوتاهی نکرده ام ، اکنون دوستم عنوان میکند که باید اصل پول و دوبرابر ضرر و دیرکرد و زیان آن را بپردازی ، اینک ازنظرشرعی تکلیف این جانب که واسطه تحویل مبلغ مذکور به شخص ثالث شده ام چیست منتظر پاسخ شرعی حضرتعالی هستیم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در هنگام گرفتن پول برای کار اقتصادی به ایشان گفته اید که من پول شما را به فرد ثالث میدهم و او هم با علم به این موضوع پول را به شما داده است تا به فرد ثالث بدهید شما ضامن نیستید و فرد ثالث باید اصل مال را برگرداند و اگر سودی حاصل شده است به مقدار سود هم باید بپردازد و الا باید اصل مال را به ایشان برگردانید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن