سلام علیکم و رحمت الله . اگر این حقیر به عنوان مسئول یکی از ادارات دولتی که وظیفه دارد به عموم خدمات رسانی نمایند منصوب گردم : آیا حق دارم اطلاعیه ای با مضمون عدم ارایه خدمات به افرادی که پوشش اسلامی را رعایت نمی کنند ( بدون اینکه افراد مذکور توسط نهاد صالح از خدمات اجتماعی محروم شده باشند ) در اداره خود نصب نمایم ؟ در صورتی که این حق را ندارم ، آیا مردم را از حقوق خود محروم کرده ام و حق الناسی بر ضمه بنده است ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

خدمات رسانی شما باید طبق وظیفه قانونی به عموم مردم باشد مگر نهاد مذکور اجازه عدم خدمت به افراد خاص که دارای پوشش نامناسب هستند را بدهد و شما صرفا حق نهی از منکر و نصیحت را دارید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن